Pagesa

Podstawa prawna funkcjonowania SIP

 • Uchwała nr XX/126/95 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29.05.1995 r.
  „Uznaje się za niezbędne budowanie Systemu Informacji Terenowej /SIT/ ze szczególnym uwzględnieniem Katastru Miejskiego /ewidencja gruntów, budynków i urządzeń podziemnych/ jako narzędzia do zarządzania miastem.”

 • Redakcja ZdsSIP 27.07.2018

Historia miejskiego GIS-u

 • Lata 90-te – Arc-Info próby utworzenia GIS w RTK
 • 29.05.1995 r. – uchwała Rady Miejskiej Białegostoku o budowie SIT
 • 1996-2004 r. – informatyzacja poszczególnych dziedzin funkcjonowania Urzędu Miejskiego
 • 2004/2005 r. – pierwsze prace nad dokumentacją projektu
 • 28.02.2005 r. – podpisanie umowy przez Prezydenta Miasta z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w sprawie realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim”. PB – Wydział Informatyki zostaje managerem projektu
 • Jednym z elementów projektu jest pilotażowe wdrożenie GIS w Białymstoku, Łomży i Suwałkach
 • Urząd Miejski rozstrzyga przetarg na wykonawstwo projektu
 • Wykonawcy: Biatel, ZETO (ESRI - Polska) otrzymują zlecenia
 • 4 kwartał 2006 r. - udostępnienie przez Urząd Miejski danych do GIS firmie ESRI
 • 20.12.2006 r. – system GIS zostaje zainstalowany i uruchomiony
 • 01.2007 r. – udostępnienie systemu pracownikom Urzędu Miejskiego
 • 02.2007 r. – uruchomienie serwisu internetowego
 • 2008 r. – modernizacja funkcjonalności istniejącego portalu GIS
 • 12.2012 r. - przeniesienie portalu internetowego na nowoczesną platformę systemową i sprzętową.
 • 2016 r. - uruchomienie drugiego portalu mapowego miasta Białystok w ramach realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego..." pod adresem: http://bialystok.geoportal.wrotapodlasia.pl

Redakcja ZdsSIP 27.07.2018

Logo_ZPORR_i_UE
bialystok.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Wrota podlasia
Kamera