Pagesa

Podstawy prawne funkcjonowania SIP

 • Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 12.07.2001 r.
 • Uchwała nr XX/126/95 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29.05.1995 r.
  „Uznaje się za niezbędne budowanie Systemu Informacji Terenowej /SIT/ ze szczególnym uwzględnieniem Katastru Miejskiego /ewidencja gruntów, budynków i urządzeń podziemnych/ jako narzędzia do zarządzania miastem.”


 • Redakcja ZdsSIP 10.11.2010

Historia miejskiego GIS-u

 • Lata 90-te – Arc-Info próby utworzenia GIS w RTK
 • 29.05.1995 r. – uchwała Rady Miejskiej Białegostoku o budowie SIT
 • 1996-2004 r. – informatyzacja poszczególnych dziedzin funkcjonowania Urzędu Miejskiego
 • 2004/2005 r. – pierwsze prace nad dokumentacją projektu
 • 28.02.2005 r. – podpisanie umowy przez Prezydenta Miasta z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w sprawie realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim”. PB – Wydział Informatyki zostaje managerem projektu
 • Jednym z elementów projektu jest pilotażowe wdrożenie GIS w Białymstoku, Łomży i Suwałkach
 • Urząd Miejski rozstrzyga przetarg na wykonawstwo projektu
 • Wykonawcy: Biatel, ZETO (ESRI - Polska) otrzymują zlecenia
 • 4 kwartał 2006 r. - udostępnienie przez Urząd Miejski danych do GIS firmie ESRI
 • 20.12.2006 r. – system GIS zostaje zainstalowany i uruchomiony
 • 01.2007 r. – udostępnienie systemu pracownikom Urzędu Miejskiego
 • 02.2007 r. – uruchomienie serwisu internetowego
 • 2008 r. – modernizacja funkcjonalności istniejącego portalu GIS
 • 12.2012 r. - przeniesienie portalu internetowego na nowoczesną platformę systemową i sprzętową.

Redakcja ZdsSIP 15.01.2013

Logo_ZPORR_i_UE
bialystok.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Wrota podlasia
Kamera